KNIŽNICA ZVUKOVÝCH EFEKTOV, RUCHOV, ATMOSFÉR, HUDOBNÁ KNIŽNICA - ŠLAPAČKY, BRUNCLÍKY
  • null

    SOUND EFFECT LIBRARY AND MUSIC LIBRARY

    Máme vlastnú knižnicu  originálnych zvukových efektov pre realizáciu zvuku k filmom mixovaných v našom štúdiu.
    Zvuková zložka filmu je vždy nanovo vytvorená, obsahuje originálne a umelo vytvorené zvukové efekty – na podporu a zdôraznenie umeleckého zámeru filmu. Stiahnite si, alebo vyžiadajte najväčšiu knižnicu zvukov, atmosféry, zvukov, zvukových efektov na Slovensku v abecednom poradí. Je k dispozícii pre projekty a zvukový dizajn v našom štúdiu. Všetky zvuky sú k dispozícii online na jedno kliknutie.

150 000 ORIGINÁLNYCH ZVUKOV A  SFX