THEATRE SUITE – DOLBY MIXHALA PRE  DIGITÁLNY PROCESING V CELOM REŤAZCI AŽ PO VÝSLEDNÉ DCP A KDM kľúče