MULTIMÉDIÁ A WEB
 • null

  MULTIMEDIA

   MULTIMEDIA

   sú oblasťou informačných a komunikačných technológií, ktorá je charakteristická zlúčením audio a vizuálnych technických prostriedkov s počítačmi a ďalšími zariadeniami.

  Pre multimédiá je charakteristická interaktivita, práca s textom, zvukovými informáciami, s obrázkami, videom a animáciou.

  Riešime obrazovú, zvukovú a textovú zložku vašich projektov , icj optimalizáciu pre web, internet, počítače, youtube, vimeo…

Ján Tréger pri nahrávaní Veľkej orieškovej lúpeže II