NAVRHNEME ŠTRUKTÚRU MENU, GRAFICKY HO ZREALIZUJEME, PRIPRAVÍME AJ OBÁLKU A BOOKLET. NAPROGRAMUJEME POŽADOVANÉ FUNKCIE DVD,  BLU-RAY, SPRAVÍME TITULKY, UPRAVÍME AUDIÁ, NAHRÁME AD, ALEBO KOMENTÁRE, PRIPRAVÍME VÁM MASTER NA KONTROLU, REPLIKUJEME A VYLISUJEME POTREBNÝ POČET. SME TÍM S NAJVÄČŠÍM POČTOM REALIZÁCIÍ. PRE CD PONÚKAME AJ CD TEXT A HYBRIDNÉ FUNKCIE.