VEĽKÉ ŠTÚDIO JE POSTAVENÉ SYSTÉMOM “ DOM V DOME „. KÔLI DOKONALÉMU ODHLUČNENIU. OBE ŠTÚDIÁ MAJÚ AKUSTIKU  ITU-R BS 1116  CERTIFIKOVANÚ.

ADR, AD, VOICE OVER RECORDING,  MUSICIAM VOCAL FRENDLY STUDIO WITH MILLENIA AND UNIVERSAL AUDIO LEGENDARY MICROPHONE PREAMP.  NEUMAN, AKG, SHURE, RODE, DPA, JOEMEEK MICROPHONES.